Hạt Ổ Cắm Đơn 3 Chấu Panasonic Halumie WEV1181SW

51.000 

Ổ cắm đơn 3 chấu có dây nối đất và màn che chống giật
250VAC – 16A

0936.359.656